OM OSS

Mitt namn är Ulla Berntsson Forss. Jag är auktoriserad, diplomerad hudterapeut med specialutbildning i acneproblematik och medlem i SHR.

Historik

Jag utexaminerades som hudterapeut 1982 efter att ha genomgått den då enda godkända och dessutom statliga utbildningen i landet. Kliniken öppnade jag året därpå efter att ha vidareutbildats i Hjeronymussystemet. Om inte Hjeronymusbehandlingen hade funnits, så hade jag aldrig utbildat mig till terapeut. Den hjälpte mig något oerhört med min svåra problemhy under tonåren och därefter. Jag gick själv som kund på behandling och använde produkterna under fjorton års tid innan jag blev klar med min utbildning.

Mitt liv tillsammans med Hjeronymusmetoden har nu varat i gott och väl fyra decennier.

Min princip är att bara ta hand om en kund åt gången i personlig, lugn och stressfri miljö.

Jag låter behandlingarna ta den tid som behövs för att uppnå önskvärt resultat. Således görs t.ex. fransfärgning separat och inte under pågående hudbehandling.

Välkommen!

Ulla Berntsson Forss
Diplomerad Auktoriserad Hudhygienist Fil.kand